Wat zijn de Emotional Freedom Techniques (EFT)?

EFT is een opmerkelijk eenvoudige techniek die snel stress vermindert. De wortels van EFT liggen in een ontdekking van de Amerikaanse psychotherapeut Dr. Roger Callahan. Door een gelukkig toeval constateerde hij zo'n veertig jaar geleden dat door het kloppen op het begin van de maagmeridiaan van een patiënte haar levenslange waterfobie binnen enkele minuten geheel en blijvend verdween. 

Baserend op deze ontdekking ontwikkelde Callahan een complexe therapeutische methode voor het behandelen van psychische problemen en stoornissen. Zijn methode noemde hij aanvankelijk de Callahan Techniques en later Thought Field Therapie. Daarmee behandelde hij zijn patiënten met groot succes - vooral op het gebied van fobieën. Ook konden andere therapeuten en coaches deze bijzondere techniek bij hem leren. Een van hen was de ingenieur Gary Craig

Craig maakte van de techniek van zijn leraar een gemakkelijk toe te passen zelfhulpmethode die zich door het internet snel over de hele wereld verbreidde. Andere begrippen die er internationaal worden gebruikt, als men het over EFT heeft, zijn tappen of tapping; in Nederland heeft men het soms ook over tikken.

Bij de toepassing van EFT op een emotioneel probleem kloppen we een vaste reeks van 14 acupunctuurpunten terwijl we de daarmee verbonden aspecten belichten en uitspreken. Dit zogenaamde aspecten kloppen omvat onder andere:

  • alle gevoelens en emoties die het probleem oproept
  • alle lichamelijke reacties die het probleem veroorzaakt
  • alle interne en externe triggers van het probleem
  • de gedachtes die je hebt als je erover nadenkt
  • de gedragspatronen en reactieve handelingen die het probleem veroorzaakt
  • de innerlijke beelden en voorstellingen die het probleem oproept
  • het oordeel dat jij over jezelf en anderen hebt in het kader van het probleem
  • de interpretatie en betekenis die jij eraan geeft 

Tijdens het kloppen van deze aspecten wordt de emotionele kant van het probleem steeds minder heftig totdat het geen enkele negatieve emotie meer oproept. Ook verdwijnen vaak lichamelijke klachten die regulier optreden als het probleem "actief" is. Door de rust en de ruimte die er dan ontstaat, wordt het denken weer helderder. Er komen tijdens en na het kloppen ook vaak nieuwe inzichten en je krijgt ideeën over hoe je jouw probleem bijvoorbeeld praktisch kunt oplossen. 

EFT passen we toe op emotionele toestanden zoals angst, boosheid, verdriet, gevoelens van schaamte of schuld. Als het probleem verbonden is met een concrete gebeurtenis die een moment van schrik of schok bevat, is de Trauma Buster Technique beter geschikt.