Impressum

Gegevens overeenkomstig § 5 van de Duitse Telemedia-Wet (TMG)

Maya de Vries

Training, Coaching, Beratung & Supervision

Maya de Vries is de beheerder van deze website en aanbieder van de diensten op deze website. Zij is ook verantwoordelijk in de zin van de perswet. In dit colofon verwijzen alle vormen van "ik" en de termen "de aanbieder" en "de exploitant" uitsluitend naar Maya de Vries.

Contact

Postadres: Neufelder Str. 51, 51067 Köln, Duitsland, Tel.: 0049-15776661121 

Praktijkadres: Fasanenweg 6, 51109 Köln, Duitsland

E-Mail: info@tbt-workshops.nl

Identificatienummer voor de omzetbelasting overeenkomstig § 27a van de Duitse wet op de omzetbelasting

DE 258 505 639

1. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

U vindt mijn e-mail adres hierboven in het impressum. Ik ben niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken. 

2. Aansprakelijkheid/Disclaimer

2.1 Disclaimer betreffende de inhoud

De gratis en vrij toegankelijke inhoud van deze website is door mij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ik ben echter niet aansprakelijk voor de juistheid en de actualiteit van de door mij vrij toegankelijke journalistiek-redactionele teksten. Het gebruik van de inhoud van deze website is voor uw eigen risico. Het loutere feit van het oproepen van deze gratis en vrij toegankelijke inhoud houdt geen enkele contractuele relatie in tussen de gebruiker en mij; in dit opzicht is er geen enkele intentie van mijn kant om wettelijk gebonden te zijn.

2.2 Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten volgens § 7 par. 1 TMG. Volgens §§ 8 tot 10 TMG ben ik als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten.

Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete schending van de wet bekend is geworden. Als ik kennis krijg van dergelijke overtredingen, zal ik de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen. 

2.3 Aansprakelijkheid voor links

Mijn aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan ik geen invloed heb. Daarom kan ik geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud kon op het ogenblik van de plaatsing van de links niet worden geïdentificeerd.  

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding. Als ik kennis krijg van overtredingen, zal ik de links in kwestie onmiddellijk verwijderen.

2.4 Auteursrechten/Copyright

De door mij op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en aanverwante wetten. Voor elk gebruik dat niet is toegestaan volgens de Duitse wet op het auteursrecht en de naburige rechten, is mijn voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Het ongeoorloofd kopiëren van de inhoud van pagina's of van de gehele website is niet toegestaan en wordt bestraft door de wet. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

Deze website mag niet door derden in frames of iFrames worden weergegeven zonder mijn schriftelijke toestemming.

2.4.1 Auteursrechten van derden

Voor zover de inhoud van deze website niet door mij is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht je desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, gelieve mij daarvan in kennis te stellen. Als ik kennis krijg van overtredingen, zal ik dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

2.4.2 Auteursrechten op de foto's en afbeeldingen op deze website

De auteursrechten op de portretfoto's op de pagina's van de practitioners hebben de mensen die hier hun profiel presenteren.

De licentie voor het gebruik van de foto van het heidelandschap op de pagina Sylvia van Rijzingen is in het bezit van Maya de Vries.

De auteursrechten op de foto van de beuk op de pagina Julia Feenstra-Krulias heeft Marco Barnebeck(Telemarco). 

Alle andere op deze pagina's gebruikte foto's en afbeeldingen zijn licentie- en copyrightvrij. 

3. Geen reclame

Het gebruik van de contactgegevens (namen, adressen, e-mailadressen en websites) op deze pagina's voor commerciële reclame wordt door mij uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij ik vooraf mijn schriftelijke toestemming heb gegeven of er reeds een zakelijke relatie bestaat. Alle op deze website genoemde personen en ikzelf maken hierbij bezwaar tegen elk commercieel gebruik en elke openbaarmaking van onze gegevens.

Bronnen: www.e-recht24.de en de disclaimer template op www.fachanwalt.de